< > Oferta
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - DZIAŁANIE 2.3.2

„Bony na innowacje dla MŚP"


Termin naboru wniosków: od 08.05.2017 do 28.02.2018


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – w etapach co 3 miesiące

Poziomy dofinansowania:
80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - mały przedsiębiorca
70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu - średni przedsiębiorca

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 60 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 400 000 zł


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
- Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające dofinansowaniu:

- koszt usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego
- koszt usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu
- koszt materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu


Limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowanych:

- Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
- Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
- Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Uwagi:

- projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
- dofinansowanie może zostać udzielone wnioskodawcy, na więcej niż jeden projekt w ramach danego konkursu.


Pełna dokumentacja konkursowa

Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco z ważnymi informacjami dotyczącymi funduszy unijnych proszę dopisz się do naszej listy dystrybucyjnej

Twój e-mail
wyczyść/wyślij

Formularz


Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz

DALEJ