< > Formularz
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FORMULARZ
Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój projekt/inwestycja kwalifikuje się do finansowania proszę wypełnij formularz


DANE O FIRMIE

Nazwa
Adres siedziby
NIP
Regon
Forma prawna


OSOBA DO KONTAKTU

Imię i nazwisko
Telefon
OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis projektu (na czym polega, jaka jest główna idea, czy jest to zupełnie nowa inwestycja, czy rozwój poprzedniej działalności, czy unowocześnienie prowadzonej już działalności, czy jest to nowy wyrób, nowy wzór)

Lokalizacja projektu (województwo, powiat, gmina)

Cele planowanego przedsięwzięcia(np.: wzrost przychodów, wzrost zyskowności, wzrost zatrudnienia)

Czy projekt ma charakter innowacyjny?

Posiadane certyfikaty, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, itp.

ZAKRES INWESTYCJI

Lista planowanych zakupów oraz szacunkowa wielkości wydatków(np.: zakup gruntów, zakup budynków, wybudowanie nowych obiektów, maszyny i urządzenia, środki transportu, oprogramowanie i komputery)

WYCZYŚĆ WYŚLIJ